Assistència Sanitària per a Estrangers a L’Ametlla de Mar.

A

Assistència Sanitària per a Estrangers a L’Ametlla de Mar.

Com tinc accés a l’assistència sanitària per a estrangers a Espanya? Aquesta és una pregunta habitual que ens fan els nostres clients quan compren una casa o un apartament a L’Ametlla de Mar.

En aquest article informarem els estrangers com gaudir a Espanya d’una assistència sanitària de qualitat.

L’assistència sanitària per a estrangers a Espanya a través de la Seguretat Social es garanteix a les persones que ostenten la condició d’assegurat. Tindran la condició d’assegurat aquelles persones que es trobin en algun dels següents suposats:

Ser treballador per compte d’altri o per compte propi, afiliat a la Seguretat Social i en situació d’alta o assimilada a la d’alta.

Ostentar la condició de pensionista del sistema de la Seguretat Social.

Ser perceptor de qualsevol altra prestació periòdica de la Seguretat Social, incloses la prestació i el subsidi per desocupació o altres de similar naturalesa.

Haver esgotat la prestació o el subsidi per desocupació o altres prestacions de similar naturalesa, trobar-se en situació de desocupació, no acreditar la condició d’assegurat per qualsevol altre títol i residir a Espanya.

Assistència Sanitària per a Estrangers. Residents i Immigrants.

Els estrangers amb autorització per a residir en territori espanyol ostenten el mateix règim legal que els estrangers comunitaris o assimilats. L’assistència sanitària per a estrangers no fa distinció entre residents o immigrants.

Per tant, els estrangers no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya, tenen dret a rebre assistència sanitària solo en les següents modalitats:
1.-Com a urgència per malaltia greu o accident, qualsevol que sigui la seva causa, fins a la situació d’alta mèdica.
2.- Com a assistència a l’embaràs, part i postpart. En tot cas, els estrangers menors de 18 anys reben assistència sanitària en les mateixes condicions que els espanyols.

Per tant, qualsevol ciutadà d’un país membre de la Unió Europea que resideixi a Espanya té dret a rebre assistència sanitària per a estrangers del nostre sistema públic de salut. Per a poder accedir a aquest servei és necessari sol·licitar prèviament la Targeta Sanitària Individual davant l’organisme competent de la comunitat autònoma de residència. Aquesta targeta és personal i intransferible.

Encara que la targeta sanitària, en si mateixa, no conté informació sanitària del pacient, el seu gran avantatge és que sí que conté els identificadors i dades unificades necessàries per a poder accedir a la història clínica digital del SNS, des de qualsevol centre sanitari espanyol on s’estigués atès al pacient o des de qualsevol oficina de farmàcia a les receptes electròniques pendents de dispensació, amb les millores que això suposa en la continuïtat de l’assistència en els desplaçaments que els ciutadans facin pel territori de l’Estat.

Assistència Sanitària per a Estrangers. Residents Temporals.

Els ciutadans de qualsevol país membre de la Unió Europea, a més d’Islàndia, Noruega, Liechtenstein i Suïssa, que per motius laborals, estudis, oci o altres raons resideixin de manera temporal a Espanya, podran rebre igualment assistència sanitària per a estrangers en cas de necessitat mitjançant la presentació de la denominada Targeta Sanitària Europea.

Aquesta targeta és personal i intransferible, tindrà un termini de validesa determinat i haurà de sol·licitar-se al país d’origen abans del desplaçament a Espanya. El seu titular rebrà les mateixes prestacions sanitàries que qualsevol ciutadà resident. No obstant això, la Targeta Sanitària Europea no és vàlida si el propòsit de l’estada temporal a Espanya és rebre aquí un tractament mèdic especialitzat. En aquests casos es requerirà un certificat que autoritzi expressament la prestació.

La Seguretat Social espanyola reclamarà posteriorment al sistema de salut del país d’origen del pacient el reemborsament del cost dels serveis sanitaris prestats.

 

Assistència Sanitària per a Estrangers a L’Ametlla de Mar. Preguntes.

Aquestes són les preguntes més freqüents que ens realitzen els nostres clients quan desitgen comprar una casa a L’Ametlla de Mar referent a l’assistència sanitària per a estrangers.

Pregunta 1: On cal acudir per a obtenir la targeta d’assistència sanitària per a estrangers?

En la unitat administrativa del centre de salut que li correspongui pel seu domicili habitual. Consulti els centres de salut i consultoris per municipis de la Regió de L’Ametlla de Mar i trobarà les dades del seu centre de salut. També pot acudir al centre de salut més pròxim al seu domicili.

Pregunta 2: Si no he rebut la targeta d’assistència sanitària per a estrangers, me l’han robat, l’he perdut, la tinc deteriorada, etc. A on m’haig de dirigir per a comunicar-ho i que em tramitin una nova targeta?

A la unitat administrativa del centre de salut al qual estigui adscrit.

Pregunta 3: Què haig de fer per a comunicar canvis en dades d’identificació o de domicili?

Acudir a la unitat administrativa del centre de salut al qual estigui adscrit.

Pregunta 4: On cal comunicar un canvi d’acreditació (pas d’actiu a pensionista, etc.)?

Acudir a la unitat administrativa del centre de salut al qual estigui adscrit.

Pregunta 5: És possible utilitzar la targeta d’assistència sanitària per a estrangers en una altra Comunitat Autònoma?

Sí. La targeta sanitària individual permet l’accés als serveis de tot el Sistema Nacional de Salut.

Pregunta 6: La targeta d’assistència sanitària per a estrangers dels serveis de salut de l’estat espanyol, serveix per a l’estranger?.

No. Per a això deu vostè aconseguir la targeta sanitària Europea.

Pregunta 7: Quin és el document acreditatiu d’assistència sanitària per a estrangers per a estada temporal a l’estranger en un país que no sigui el propi?

A la Unió Europea i Espai Econòmic Europeu (incloent Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Suïssa: necessita la TSE (Targeta Sanitària Europea).

Països amb conveni: El document que s’indiqui en aquest.

Pregunta 8: On i com puc obtenir la targeta sanitària Europea?

Consulti la informació relativa a la sol·licitud de la targeta sanitària europea que facilita la Seguretat Social.

Pregunta 9: Quina validesa té la targeta d’assistència sanitària per a estrangers?

La targeta sanitària espanyola és vàlida des de la data de la seva recepció fins a la data de caducitat indicada en aquesta. La data de caducitat no guarda relació amb deixar de tenir dret a l’assistència sanitària en aquesta data.

Si us plau, deixa un comentari sobre aquest article. Creus que la targeta d’assistència sanitària per a estrangers a Espanya cobreix totes la necessitats d’una persona extragués? La teva opinió ens interessa.

 

Un altre article e aquest blog que et pot interessar:  Mi casa en L’Ampolla Gracias a un profesional.

Comparteix aquesta entrada

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Email

Opina sobre aquesta entrada

Join The Discussion

Compare listings

Compare